Bod č.6.:

MST1/1 - Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:22 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX