Bod č.8.:

MSU1/1 - Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1 )
Důvodová zpráva (Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:24 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX