Bod č.11.:

RMO1/2 - Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMO Plzeň 1, předsedům a členům komisí RMO Plzeň 1 a výborů ZMO Plzeň 1, kteří nejsou členy ZMO Plzeň 1, s platností od 1.1.2019

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Stanovení výše odměn)
Důvodová zpráva (Stanovení výše odměn)
Příloha č.1 (1 - Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 16-2018)
Příloha č.2 (2 - Nařízení vlády)
Příloha č.3 (3 - Usnesení RMO č. 350-2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:27 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX