Bod č.12.:

ST1/4 - Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a maximální souhrnné částky za kalendářní měsíc pro rok 2019

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Stanovení paušální částky na rok 2019)
Důvodová zpráva (Stanovení paušální částky na rok 2019)
Příloha (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 17-2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:28 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX