Bod č.13.:

RMO1/3 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2018

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2018)
Důvodová zpráva (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2018 )
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2018 )
Příloha č.2 (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2018 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:29 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX