Bod č.14.:

RMO1/4 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 )
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 )
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX