Bod č.15.:

RMO1/5 - Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 1 v letech 2020 - 2022

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 1 v letech 2020 - 2022 )
Důvodová zpráva (Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 1 v letech 2020 - 2022 )
Příloha č.1 (Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 - 2022)
Příloha č.2 (Komentář k návrhu rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobému výhledu rozpočtu v letech 2020 - 2022)
Příloha č.3 (Podklady pro sestavení rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobého výhledu v letech 2020 - 2022)
Příloha č.4 (Jmenovitý seznam investičních staveb, oprav a ostatních výdajů na rok 2019)
Příloha č.5 (Rozpis závazných ukazatelů příjmů, výdajů a financování)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 291 ze dne 21. 6. 2018)
Příloha č.7 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 344 ze dne 21. 11. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:31 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX