Bod č.16.:

RMO1/6 - Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 k 30. 9. 2018

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 k 30. 9. 2018 )
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam investičních staveb, oprav a ostatních výdajů s přehledem o stavu a čerpání rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 k 30.9.2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:32 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX