Bod č.17.:

RMO1/7 - Účetní odpis investice vynaložené na pořízení projektové dokumentace „Výstavba objektu služeb u hráze Boleveckého rybníku“

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:33 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX