Bod č.18.:

ST1/5 - Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2019

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plány práce výborů ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Plán práce Finančního výboru ZMO Plzeň 1)
Příloha č.2 (Plán práce Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:34 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX