Bod č.19.:

ST1/6 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (Dodáno 30.11.2018 - FV ZMO Plzeň 1 zasedal 29.11.2018)

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zápis ze zasedání FV ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Zápis ze zasedání FV ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Zpráva o činnosti FV ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Prezenční listina)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:35 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX