Bod č.20.:

ST1/7 - Informativní zprávy

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Informativní zprávy)
Příloha č.1 (1 - IZ - Veřejná zakázka - "Přijdu včas")
Příloha č.2 (2 - IZ - Vyvolávací a registrační systém)
Příloha č.3 (3 - IZ - Město her aneb Prázdniny na Boleváku 2018)
Příloha č.4 (4 - IZ - Den Bolevce)
Příloha č.5 (5 - IZ - Bolevecké vinobraní)
Příloha č.6 (6 - IZ - Za Malickou branou)
Příloha č.7 (7 - IZ - Termíny Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva MO Plzeň 1 v roce 2019)
Příloha č.8 (8a - IZ - Podání Ing. Ženíška - titulní list)
Příloha č.8 (8b - IZ - Podání Ing. Ženíška - příloha - zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX