Bod č.7.:

EK/1 - 36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí MPSV)
Příloha č.2 (Rozdělení dotace)
Příloha č.3 (Usesení ZMP č. 390/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:89 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX