Bod č.8.:

EK/2 - 37. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP (prostředky FŽP MP) do rozpočtu MO Plzeň 3 na akci "Rekonstrukce zeleně ve středovém pásu v ulici U Prazdroje"

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o dotaci z FŽP)
Příloha č.2 (Usesení ZMP č. 404/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:90 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX