Bod č.9.:

EK/3 - 38. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usesení ZMP č. 391/2018)
Příloha č.2 (Rozhodnutí)
Příloha č.3 (Rozdělení dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:91 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX