Bod č.10.:

EK/4 - 39. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na základě přijatého doplatku dotace na OSPOD za rok 2017

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozdělení dotace)
Příloha č.2 (Usesení ZMP č. 387/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:92 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX