Bod č.11.:

EK/5 - 40. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 v návaznosti na zvýšení rozpočtu příjmů města z cizích daní, na základě platného finančního vztahu

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usesení ZMP č. 387/2018)
Příloha č.2 (Žádosti ved. odborů a tajemníka)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:93 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX