Bod č.12.:

EK/6 - 41. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na úhradu výdajů na zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí v roce 2018

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozdělení dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:94 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX