Bod č.14.:

EK/8 - 43. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Sdělení MMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:96 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX