Bod č.15.:

EK/9 - 44. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 -přijetí fin.prostř.od PK do rozpočtu MO3,určených pro 32.MŠ a 61.MŠ na projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Plzeňském kraji

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o partnerství s PK - 32. MŠ)
Příloha č.2 (smlouva o partnerství s PK - 61. MŠ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:97 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX