Bod č.17.:

EK/11 - 46. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční účelové dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí MV)
Příloha č.2 (Rozdělení dotace)
Příloha č.3 (Zásady pro poskytvání a použití dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:99 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX