Bod č.18.:

EK/12 - Rozpočet MO 3 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 a 2022

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh rozpočtu 2019 a výhledů)
Příloha č.2 (Fondy MO 3)
Příloha č.3 (Jmenovité seznamy inv. akcí)
Příloha č.4 (Komentář k návrhu rozpočtu) (*)
Příloha č.5 (Podklad pro sestavení rozpočtu)
Příloha č.6 (Usesení ZMP č. 291/2018 - finanční vztah)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:100 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX