Bod č.26.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (plánovací kalendář )
Příloha č.1 (termíny Rad a Zastupitelstev MO Plzeň 3 v roce 2019)
Příloha č.2 (IZ - o managementu kvality na ÚMO Plzeň 3 a výsl. dozorového auditu ISO 9001:2015)
Příloha č.3 (IZ - otevřený dopis zastupitelům)
Příloha č.4 (IZ - otevřená výzva)
Příloha č.5 (termíny zasedání Kontrolního výboru pro rok 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:107 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX