Bod č.21.:

RMO1/8 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 53 a 54

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 53 a 54 )
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 53 a 54 )
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 53 a 54 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:37 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX