Bod č.30.:

OSS/3 - Poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám (1xinvestiční, ostatní neinvestiční) z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2018

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva č.1 (*)
Důvodová zpráva č.3 (*)
Důvodová zpráva č.22 (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:500 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX