Bod č.22.:

RMO1/9 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 55

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 55 )
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 55 )
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 55 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:38 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX