Bod č.5.:

PRIM/4 - Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Svatovítské varhany (IČ 02794471) na pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (brožura Varhany pro katedrálu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:480 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX