Bod č.19.:

EK/13 - Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (žádost č. 40-42)

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost č. 40)
Příloha č.2 (Žádost č. 41)
Příloha č.3 (Žádost č. 42)
Příloha č.4 (Usnesení FV MO 3 č. 8/2018)
Příloha č.5 (Usnesení RMO 3 č. 377/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:101 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX