Bod č.20.:

EK/14 - 47. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 pro 63.MŠ, Lábkova 30, Plzeň na projekt Šablony pro 63. MŠ Plzeň II

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO 3 č. 26/2017)
Příloha č.2 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Avizo)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:102 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX