Bod č.2.:

PRIM/1 - Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 15. 11. 2018 – 12. 12. 2018 (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zpráva o činnosti RMP a primátora MP)
Příloha č.2 (Přehled správních řízení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:477 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX