Bod č.55.:

ORG/4 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - říjen 2018

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX