Bod č.24.:

SVV/1 - Vyjmutí části pozemku p. č. 10050/2, k. ú. Plzeň z trvalé správy MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP)
Příloha č.2 (grafická příloha)
Příloha č.3 (dříve přijatá usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:105 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX