Bod č.25.:

SVV/2 - Vyjmutí objektu Tylova 1B z trvalé správy MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (grafická příloha)
Příloha č.2 (smlouva o nájmu...)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:106 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX