Bod č.38.:

MAJ/1 - Uzavření směnné smlouvy s fyzickou osobou pro stavbu Odkanalizování Lhoty – splašková a dešťová kanalizace

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko ORP + situace)
Příloha č.2 (zápis z jednání 1. 10. 2018)
Příloha č.3 (rozsah směny)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (geometrický plán - pracovní)
Příloha č.6 (snímky map pro směnu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:509 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX