Bod č.21.:

EK/15 - Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (žádost č. 43 a 44)

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost č. 43)
Příloha č.2 (Žádost č. 44)
Příloha č.3 (Usnesení č. 1/2018 FV ZMO 3)
Příloha č.4 (Usnesení RMO 3 č. 404 z 5.12.2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:103 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX