Bod č.23.:

SSI/1 - Jmenovitý plán investičních akcí na rok 2019

(předkladatel:Ing. Baloun)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - tabulka plán investic)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - situační snímky (6 x))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:104 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX