Bod č.3.:

ST/2 - Volba členů Osadního výboru Valcha Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:84 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX