Bod č.41.:

MAJ/4 - Konečné majetkoprávní vypořádání TDI v souvislosti se stavbou Plzeň – Litice, lokalita pro výstavbu RD v k. ú. Litice u Plzně, investor JK – TREND STAV s.r.o. a fyzická osoba

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:512 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX