Bod č.33.:

OŠMT/1 - Rozšíření účelu čerpání finančních prostředků investičního příspěvku poskytnutého 4. základní škole Plzeň na akci „Stavební úpravy pavilonu stravování“

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:503 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX