Bod č.22.:

EK/16 - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o indivudální dotaci)
Příloha č.2 (Odstoupení od smlouvy č. 10/2018)
Příloha č.3 (Usnesení č. 408/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:88 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX