Bod č.5.:

FV/1 - Jednací řád Finančního výboru ZMO 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jednací řád Finančního výboru ZMO 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:86 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX