Bod č.35.:

OŠMT/3 - Rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu provozních výdajů OŠMT a současně zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Smlouva vč. dodatků)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:505 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX