Bod č.6.:

KV/1 - Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh jednacího řádu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:87 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX