Bod č.15.:

NámZ/1 - Změna stanov společností PMDP, a.s., VODÁRNA PLZEŇ a.s., VTP, a.s.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovy Plzeňské městské dopravní podniky, a.s._čistopis)
Příloha č.2 (Stanovy akciové společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s._čistopis)
Příloha č.3 (Stanovy Vědeckotechnický park Plzeň, a.s_čistopis) (*)
Příloha č.4 (Stanovy Plzeňské městské dopravní podniky, a.s._s revizemi )
Příloha č.5 (Stanovy akciové společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s._s revizemi)
Příloha č.6 (Stanovy Vědeckotechnický park Plzeň, a.s_s revizemi)
Příloha č.7 (Usnesení Představenstva PMDP, a.s. č.3426/308/18 ze dne 28.11.2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:520 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX