Bod č.9.:

PRÁV/1 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha č. 1 - změnová vyhláška)
Příloha č.2 (příloha č. 2 - důvodová zpráva k vyhlášce)
Příloha č.3 (příloha č. 3 - připomínky ze strany městského obvodu Plzeň 4)
Příloha č.4 (příloha č. 4 - zápis ze zasedání Komise RMP pro statut a integraci obcí)
Příloha č.5 (příloha č. 5 - změny ve formě revize stávajícího textu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:484 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX