Bod č.18.:

NámZ/4 - Návrh na změnu členů orgánů společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:523 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX