Bod č.46.:

EVID/2 - Změna rozsahu správy nemovitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (kolaudační souhlas - Přístavba školní družiny s jídelnou k ZŠ Plzeň – Újezd)
Příloha č.2 (geometrický plán - Přístavba školní družiny s jídelnou k ZŠ Plzeň – Újezd)
Příloha č.3 (modrá mapa – areál Základní školy Plzeň-Újezd, Národní 1)
Příloha č.4 (letecký snímek - areál Základní školy Plzeň-Újezd, Národní 1)
Příloha č.5 (modrá mapa – vyjmutí nemovité věci - třída Vojtěcha Rojíka 106/43, Úje)
Příloha č.6 (letecký snímek – vyjmutí nemovité věci - třída Vojtěcha Rojíka 106/43, Újezd)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:517 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX