Bod č.47.:

EVID/3 - Změna rozsahu správy nemovitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci Správa informačních technologií města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (kolaudační souhlas – „Technický park DRONET – 1.etapa“, Cukrovarská ul. )
Příloha č.2 (geometrický plán - „Technický park DRONET – 1.etapa“, Cukrovarská ul.)
Příloha č.3 (svěření SITMP dle usnesení ZMP č. 534 ze dne 14. 12. 2017)
Příloha č.4 (modrá mapa – svěření nemovité věci – Cukrovarská ul.)
Příloha č.5 (letecký snímek - svěření nemovité věci – Cukrovarská ul.)
Příloha č.6 (modrá mapa – vyjmutí nemovité věci – Dominikánská 284/9, Plzeň)
Příloha č.7 (letecký snímek – vyjmutí nemovité věci - Dominikánská 284/9, Plzeň)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:518 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX