Bod č.34.:

OŠMT/2 - Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu OŠMT MMP

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - smlouva o výpůjčce nemovitých věcí ze dne 31. 8. 2006)
Příloha č.2 (č. 2 - žádost Plzeňského kraje o finanční spoluúčast)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:504 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX