Bod č.10.:

ŘEÚ/1 - Souhrnné rozpočtové opatření

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozpočtová opatření)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Rozpočtová opatření vč. popisu)
Předloženo na stůl č.1 (Nová příloha č. 1)
Předloženo na stůl č.2 (Nová příloha č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:485 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX